Přejít na Penzion Pampeliška

Intenzivní letní jazykový kurz – příprava k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Intenzivní přípravný letní jazykový kurz pod vedením kvalitních lektorů je nejlepším řešením pro ty, kteří chtějí úspěšně a zvládnout maturitní zkoušku. Cílem je nejen upevnit znalosti již získané ze základní a střední školy, ale také je prohloubit a zdokonalit. Všem studentům, kteří si již teď uvědomují význam angličtiny pro svůj budoucí život, tento kurz vřele doporučujeme. Celý kurz je koncipován jako cílená a promyšlená příprava k maturitě.

V současnosti nejsou vypsány žádné termíny.

Kurz  se koná v  krásném prostředí hor. Ubytování a celodenní stravování je zajištěno na penzionu Táňa v Peci pod Sněžkou (www.penziontana.cz). Cena kurzu činí 2.490,- Kč zahrnuje kurzovné, ubytování a celodenní stravování.

Na programu jsou požadované maturitní okruhy, zlepšení gramatiky, rozšíření slovní zásoby, zdokonalení mluveného projevu a komunikačních schopností včetně písemného projevu. Na tomto letním jazykovém kurzu se připravíte  na  novou podobu státní maturity. Osvojíte si poznatky ze všech tří částí matirutiní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci. Připravíte se na všechny situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity z anglického jazyka čekají.

Dozvíte se informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity. Budou se procvičovat typové otázky, cvičení a poslechy z anglického jazyka. Důraz klademe především na praktické cvičení dovedností, které uplatníte u maturitní zkoušky. Tento letní jazykový kurz je veden lektory, kteří prošli speciálním seminářem zaměřeným na písemnou i ústní část maturit. Někteří naši lektoři jsou členy maturitních komisí na středních školách.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, přihlášku naleznete na www.penziontana.cz, registrace nejpozději do 20. června 2016. Podrobné informace naleznete na našich stránkách.

Intenzivní letní jazykový kurz probíhá ve spolupráci www.soavoshk.cz. FACEBOOK

Budeme se těšit
Lucie Gralton a kolektiv

Rychlý kontakt

Velká Úpa č. 154
542 21 Pec pod Sněžkou

Telefon+420 777 585 645

E-maillucie.gralton@gmail.com